Facebook Twitter Google+ Youtube Pinterest
Ulusal Şair Ve Yazarlar Birliği
Son Dakika

Yayın Politikası

Ulusal Şair ve Yazarlar Birliği;

1. Yayınlarını, üyeleri tarafından belirlenen ve genel bildirgede belirtilen kurullara uygun şekilde yapar.
2. Ülkemizdeki şair ve yazarlarla ilgili haberlerin ve birlik haberlerinin, insan hakları ve özgürlüklere saygılı yayın anlayışı ile okuyuculara ulaştırılmasını sağlar.
3. Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem verir; milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetir.
4. Yayınlarında ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermez.
5. Toplumda korku ve büyük tepki yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranır.
6. Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen gösterir ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, şiddeti teşvik edici yayınlardan kaçınır.
7. Okuyucuların gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem verir.
8. Kadınların sorunlarına duyarlıdır ve kadınları nesneleştirmekten kaçınır.
9. Yayıncılıkta; hız, kalite, doğruluk, fayda, bilgiyi yorumlama ve güvene gerekli hassasiyeti gösterir.
10. Mümkün olduğunca herkesin, her kesimin görüşlerine objektif olarak yer verir, fakat hadiseleri tahlil ederken, yorumlarken, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair kanaatini ayrıca belirtir, haber ve yorumu karıştırmadan okuyucusuna sunar.
11. Okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.
12. İddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.
13. Aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.
14. İnternet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.
15. Kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.